REKRUTACJA NA STUDIA

 

1.      Dla obywateli polskich oraz cudzoziemców po­dejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Studia  pierwszego stopnia: specjalność nauczycielska

Studia drugiego stopnia, specjalność: nauczycielska

2.      Dla cudzoziemców po­dejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywa­teli polskich:

 Studia  pierwszego stopnia: specjalność nauczycielska

Studia drugiego stopnia, specjalność: nauczycielska