Prof. dr hab. Anna Pilch

Anna Pilch – prof. dr hab., literaturoznawca, dydaktyk. Kieruje Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Autorka książek: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i  dydaktyka, Kraków 2003, 2006; Symbolika form i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii Zahorskiej, Kraków 2004,  Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Kraków 2010; licznych artykułów  w czasopismach i  książkach zbiorowych, jak:  Doskonalenie warsztatu interpretatora tekstu. Intersemiotyczne  lekcje czytania i interpretacji,   2005,  Umykanie sensu-chaos języków- tekst wiecznie niedoczytany (Derrida, Descombes, Deleuze),  2006, O rozpoznawaniu i urzeczywistnianiu wartości w poezji współczesnej, 2008, Retoryka obrazu poetyckiego i malarskiego jako budowanie iluzji w figurach dyskursu i w figurach obrazu, 2009, Być w obrazie być w wierszu. O różnych formach obecności poety w dziele,  2012, Zobaczyć opowiadanie obrazu, 2015.

Zajmuje się  historią literatury XX  i XXI wieku,  analizą i interpretacją tekstów kultury (szczególnie poezji malarstwa), współczesnymi systemami edukacyjnymi, metodologią odbioru  narracji plastycznych w dydaktyce,  lekturą twarzy literackich i malarskich, sztuką  czytania ikonicznych i poetyckich  obrazów w nowoczesnej polonistce.

Publikacje

Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego

Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2003
Miejsce wydania: Kraków
Stron: 328
ISBN: 9788371886187

Tekst literacki kryje w sobie rozmaite możliwości lektury. Przedmiotem niniejszej książki są zatem różne sposoby odczytywania poetyckiego tekstu, którego interpretacja, jej kierunek, przebieg i sens, zależy od wyboru teoretycznoliterackiego modelu, określonej interpretacyjnej strategii. Służą one stworzeniu metodologicznej płaszczyzny, w której poststrukturalistyczne orientacje i opcje interpretacyjne, rozpoznane i przedyskutowane w literaturoznawstwie, w teorii, krytyce i metodologii nauk, zaistnieją także w metodyce nauczania literatury w szkole, a w dalszej kolejności przełożą się na dyskusje i doświadczenia w pracy z tekstem poetyckim podczas lekcji języka polskiego. więcej>>

 

 

Formy wyobraźni Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów

ISBN: 978-83-233-2984-8

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

rok: 2010
stron: 284
 

Książka nie tylko skupia uwagę na relacjach wiersz–obraz, na rodzajach ekfrazy, które takie relacje tworzą; przedmiotem jej wyłącznego zainteresowania są nie tylko wiersze, w które wpisane zostały malarskie arcydzieła. Temat obrazów poetyckich i obrazów malarskich zaistniał na o wiele szerszej przestrzeni. W obszar interpretacji weszły wspólne obrazom zapisanym w formach językowych i formach wizualnych wątki tematologiczne, podobne rodzaje przedstawień, obrazy konstytuowane przez typy wyobraźni artystycznej, obrazy wynikłe z dialogu poety i malarza (np. Miłosza i Cezanne'a, Wata i Lebensteina), artystów o pokrewnych duszach, światopoglądach i koncepcjach. wiecej>>

 

 

SYMBOLIKA FORM I KOLORÓW O KRYTYCE ARTYSTYCZNEJ STEFANII ZAHORSKIEJ


Wydawca:
Księgarnia Akademicka

Rok wydania: 2004

Liczba stron: 233

ISBN/ISSN: 83-7188-634-9

Książka Anny Pilch była w momencie powstania, i nadal pozostaje, jedyną monografią krytyki artystycznej, uprawianej przez Stefanię Zahorską - postaci jednej z ważnych, a dziś zapomnianych, współtworzącej klimat życia artystycznego i intelektualnego w międzywojennym dwudziestoleciu.

Ambitna, całościowo pomyślana i bardzo kompetentnie napisana książka pani Pilch szczegółowo opisuje pole zainteresowań Zahorskiej, obejmujące sztuki plastyczne, film i literaturę, rekonstruuje system wartości i metodę krytyczną, sytuuje ją wobec prądów i kierunków sztuki tamtych czasów.

Anna Pilch rysuje spójny portret Zahorskiej jako krytyka o wyjątkowo szerokich zainteresowaniach. Ten portret wzbogacony wiadomościami o środowisku i biografii intelektualnej Zahorskiej i o jej losach na emigracji - uzupełnia wiedzę o krytyce artystycznej dwudziestolecia i przywraca pamięć o bogatej, ciekawej osobowości. [z recenzji prof. dra hab. Mariana Stali] więcej >>