prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Literaturoznawca i dydaktyk literatury; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Kierownik Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ. Prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu dydaktyki literatury, edukacji teatralnej i Content and Language Integrated Learning. Pracowała jako polonistka w szkole podstawowej i w liceum. Uczyła języka polskiego cudzoziemców w Polsce i na Węgrzech. Wykładała literaturę polską na Uniwersytecie im. Loranda  Eötvösa w Budapeszcie (1997-2000).

        Przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej KNoL PAN (2012-2015). Członek Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Członek Rady Programowej Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ Ars Docendi. Członek redakcji czasopisma „Polonistyka. Innowacje".

    Inicjatorka i organizator konferencji dydaktycznych, w tym: I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie 2013.

            Kierownik projektów badawczych:

międzynarodowego edukacyjnego programu badawczego Comenius+ „European CLIL In Development A Primary Phase Consortium" (2008-2010);

projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej WP UJ  „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform" (2004-2010; 2010-2015);

ogólnopolskiego projektu badawczego „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Część III obejmująca region III - województwa: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie" na zlecenie IBE (2012-2014);

programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności" (2014-2015)

         Autorka blisko 100 artykułów naukowych poświęconych dydaktyce literatury oraz książek:

1. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, wyd. Universitas, Kraków 1997.

2. Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia, wyd. Znak, Kraków 1999.

3. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, wyd. Universitas, Kraków 2009.

Współautorka cyklu podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej: Barwy epok i Lustra świata.

         Redaktor naukowy serii wydawniczej „Edukacja Nauczycielska Polonisty". Redaktor naukowy tomów:  

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty; 2004

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury; 2004

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, 2005

Szkolne spotkania z literaturą; 2007

Wartościowanie w edukacji polonistycznej; 2008

W trosce o dobrą edukację; 2009

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności; 2010

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości; 2011

Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury; 2012

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej; 2012

Edukacja polonistyczna wobec Innego; 2014

Szkolna polonistyka zanurzona w języku; 2014

Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T1-3; 2014

Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym 2015

 

Opieka promotorska nad doktorantkami:

1. dr Ewelina Strawa (przewód doktorski otwarty 25 IV 2012, obrona 27 V 2015)

2. mgr Elżbieta Piątek (przewód doktorski otwarty 25 IV 2012)

3. mgr Karolina Kwak (przewód doktorski otwarty 8 V 2013)

4. mgr Iwona Kołodziejek (przewód doktorski otwarty 8 V 2013)

5. mgr Agnieszka Kania (przewód doktorski otwarty  6 V 2015)

6. mgr Agnieszka Kulig (przewód doktorski otwarty  10 VI 2015)

7. mgr Agnieszka Handzel

 

Publikacje;  Projekty

Publikacje

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole

Autor: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2009
ISBN: 97883-242-0996-5; wyd. elektron.: 97883-242-1013-8
Liczba stron: 420
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom IX
Jak - w stanie kryzysu czytelnictwa, atrofii wartości, upadku autorytetu intelektualisty i wielu przeobrażeń społeczno-kulturowych obniżających rangę lektury- -uczyć czytania? Jak temu czytaniu przywrócić dwa zanikające, a niezbędne elementy: przyjemność i odpowiedzialność Książka, przeplatając dyskurs naukowy i dydaktyczny, stara się zarówno poszerzyć kompetencje nauczyciela o przemyślenia przydatne w nauczaniu literatury, wzbogacić jego "warsztat badacza", przybliżyć refleksje teoretycznoliterackie możliwe do aplikacji w szkolnych spotkaniach z lekturą, jak i zwrócić uwagę a te aspekty filozofii edukacji, które dopominają się zmian w podejściu tak do ucznia, jak i do dzieła literackiego. wiecej >>

Lekcje teatru


Autor: Anna Janus-Sitarz

Wydawca:  Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Rok wydania: 1999
ISBN: 9788370069537
Liczba stron: 

 

Lekcje teatru są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Książka zawiera ciekawe , bogato ilustrowane materiały, dotyczące dziejów sceny, od starożytności po czasy najnowsze, przeobrażeń zawodu aktora i roli widza w kreowaniu spektaklu.
Propozycje oryginalnych zajęć pozwalają przybliżyć młodzieży zagadnienia tworzenia i recepcji przedstawień, uczą krytycyzmu, umiejętności rozpoznania konwencji, interpretowania teatralnych znaków.
Pomysły na twórcze, dynamiczne lekcje zapewniają nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów, ale i kształtowanie ich możliwości kreacyjnych.

Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka

Autor: Anna Janus-Sitarz

Wydawca: Universitas
Rok wydania: 1997
ISBN: 9788370529451
Liczba stron: 175
 

W książce omówiono zasadnicze kierunki myślenia o grotesce jako zjawisku estetycznym i psychologicznym. Autorka przedstawia główne kręgi tematyczne tego zjawiska, jego bohaterów, język oraz badania porównawcze groteski w jej relacjach lub opozycjach do komizmu, fantastyki, karykatury, parodii, satyry, ironii, absurdu. Analizuje różnorodne możliwości odbioru groteski jako literackiego wyrazu określonej filozoficznej postawy wobec życia.