mgr Monika Pitek

Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012) oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem na kierunku język angielski (2014). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia integracji sztuk w nowoczesnej dydaktyce języka polskiego. W swoich badaniach zajmuje się  głównie problematyką korespondencji sztuk pomiędzy trzema obszarami tekstowymi: wierszem poetyckim, obrazem malarskim oraz fotografią.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Pilch

e-mail: monika.pitek@uj.edu.pl

Prowadzone zajęcia: Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej