mgr Karolina Kwak

Doświadczona nauczycielka, współautorka cyklu podręczników do języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej  pt. „Czarowanie słowem"; autorka poradników i artykułów metodycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia tożsamości społeczno-kulturowej oraz jej konstruowania w złożonym procesie socjalizacji. Jako koordynatorka badań jakościowych bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

 

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Janus-Sitarz

e-mail: karolina.kwak@uj.edu.pl