mgr Iwona Kołodziejek

Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dostosowywania programu nauczania języka polskiego do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, w szczególności młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jest nauczycielką języka polskiego w jednym z krakowskich liceów.

Promotor: dr hab. Anna Janus-Sitarz

e-mail: iwona.kolodziejek@uj.edu.pl