Dr Elżbieta Piątek

  Asystent w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ. Psycholog, literaturoznawca, dydaktyk literatury. Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku filologia polska (Wydział Polonistyki UJ) oraz psychologia stosowana (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). W swojej pracy naukowej łączy pasję do obu dziedzin. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich wielokrotna stypendystka. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako psycholog i nauczyciel. Ukończyła szkolenia z zakresu psychotraumatologii, pracy z pacjentem młodzieżowym, Analizy Transakcyjnej, Racjonalnej Terapii Zachowania. Aktualnie w trakcie kursu psychoterapii. Odbyła staże na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Ludwika (Kraków), Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego (Kraków), Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego (Kraków). Prowadziła wykłady dla studentów medycyny. W latach 2017-2019 wiceprezes Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Członkini zespołu badawczego, koordynator  terenowy badań jakościowych, współautorka raportu z badań w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" (2012-2015) prowadzonym na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Główne zainteresowania badawcze: romska zagłada w literaturze, twórczość literacka Romów i o Romach, edukacja polonistyczna, psychologia społeczna (szczególnie mechanizmy powstawania stereotypów  i uprzedzeń), psychologia kliniczna (zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży).

 

Publikacje naukowe (wybór):

 

 • E. Piątek, Cierpieli i zginęli tylko dlatego, że byli odmienni. Literatura o zagładzie Romów, w: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu,  red. D. Hejda, A. Jakubowska-Ożóg, Rzeszów 2019.
 • E. Piątek, Indywidualizacja nauczania w opinii polonistów, w: Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017.
 • E. Piątek, Dziecko wyobcowane. Edukacja polonistyczna wobec Romów, w: Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus- Sitarz, Kraków 2014.
 • E. Piątek, Dialog z Innym jako wartość i wyzwanie dla edukacji, w: Wartości
  i wartościowanie w edukacji humanistycznej,
  red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013.
 • E. Piątek, Dostrzec nieznany świat, który jest tuż obok – edukacja polonistyczna wobec stereotypu Roma, w: Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska, Olsztyn 2013.
 • E. Piątek, Literatura utrwalająca stereotypy – wróg czy sprzymierzeniec w nauce tolerancji, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2013.
 • E. Piątek, Tabory widziane oczyma wyobraźni-motyw wędrówki w twórczości romskich poetów, w: Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, red. P. Sendek, B. Rusin, Kraków 2012.
 • E. Piątek, Naznaczeni nieprzeciętnością. O twórcach i twórczości w szkole, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

 

Prowadzone zajęcia:

 

psychologia, diagnostyka edukacyjna, rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela, podstawy języka i literatury w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dydaktyka języka i literatury w gimnazjum, pragmatyka zawodu nauczyciela.

 

Konsultacje: piątek, godz. 13:00-14:00, pok.43.

 

Kontakt: e.mariapiatek@gmail.com elzbieta.piatek@uj.edu.pl