mgr Agnieszka Kulig

Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pokonywania uczniowskich barier odbiorczych w obrębie literatury za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz nieliterackich tekstów kultury (dzieła plastyczne). Jako autorka narzędzi dydaktycznych bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym  „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

 

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Janus-Sitarz.

e-mail: agnieszka2.kulig@uj.edu.pl